СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
UA MarketХарьковЧП «Пософик»Товары и услугиПравила роздрібного ринку електричної енергії» (вместо отмененных «Правил пользования электрической энергией»
Контакты

Правила роздрібного ринку електричної енергії» (вместо отмененных «Правил пользования электрической энергией»

Правила роздрібного ринку електричної енергії» (вместо отмененных «Правил пользования электрической энергией»
ЧП «ПОСОФИК» реализует новые, 2018г., «Правила роздрібного ринку електричної енергії» вместо отмененных «Правил пользования эл. эн
Цена: уточняйте
Есть в наличии
Отправить запрос Обратный звонок
  • Детальное описание

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!!!

ЧП «ПОСОФИК» реализует новые, 2018г.,

«Правила роздрібного ринку електричної енергії»

(вместо отмененных «Правил пользования электрической энергией»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 312

Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними цими Правилами.

Учасниками роздрібного ринку є: електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу, у тому числі оператори малих систем розподілу, споживачі, основні споживачі, субспоживачі, виробники електричної енергії, які підпадають під визначення розподіленої генерації, та інші учасники ринку, які надають послуги, пов'язані з постачанням електричної енергії споживачу з метою використання ним електричної енергії на власні потреби.

Ці Правила є обов'язковими для виконання усіма учасниками роздрібного ринку.

Правила набирають чинності з 11 червня 2018 року.

ОБЪЕМ: 232стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн.

ЗАКАЗ СПРАВОЧНИКОВ:по тел/факс (057) 715-03-75, (067) 475-12-82 (066) 264-50-94,

по почте: ЧП "Пософик", а/я 8794, г. Харьков – 2, 61002; e-mail: ntk23@ukr.net, http://posofic.etov.ua

ЧП «Пософик» реализует широкий выбор литературы и НТД в области электроснабжения. Подробный каталог высылается по запросу

Закон України "Про ринок електричної енергії"

м. Київ
13 квітня 2017 року
№ 2019-VIII

Редакція діє з 11 червня 2017 року

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

ОБЪЕМ: 200стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн

Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 308

Правила визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (далі - учасник РДН/ВДР) та оператором ринку (далі - ОР), а також визначають порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (далі - РДН) і внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР), порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на РДН і ВДР, порядок визначення вартості послуг ОР та порядок її оплати, порядок розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР, порядок внесення змін до цих Правил.

Дія цих Правил поширюється на ОР, учасників РДН/ВДР та осіб, що мають намір стати учасниками РДН/ВДР

ОБЪЕМ: 88стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн.

Правила ринку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 307

Правила визначають порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до цих Правил, положення щодо функціонування ринку при виникненні надзвичайної ситуації в ОЕС України.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глав 1.3 - 1.16 розділу I Правил ринку, які вводяться в дію з 01 квітня 2019 року.

ОБЪЕМ: 208стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн.

«Кодекс систем розподілу»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 310

Цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора систем розподілу (далі ОСР), Користувачів системи розподілу та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

ОБЪЕМ: 176стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн.

«Кодекс комерційного обліку електричної енергії»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 311

Цей Кодекс визначає принципи організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України, процеси та процедури для забезпечення формування даних щодо обсягу виробленої, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії з метою використання таких даних на ринку електричної енергії, права та обов'язки сторін стосовно організації комерційного обліку електричної енергії та отримання точних і достовірних даних комерційного обліку для здійснення комерційних розрахунків із дотриманням рівних прав і без дискримінації учасників ринку електричної енергії.

Дія цього Кодексу поширюється на всіх учасників ринку електричної енергії та постачальників послуг комерційного обліку, що ними залучаються.

ОБЪЕМ: 104стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –290,00грн

«Кодекс системи передачі»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
14 березня 2018 року № 309

Кодекс регулює взаємовідносини Оператора системи передачі (далі - ОСП) та користувачів системи передачі (далі - Користувач) щодо планування, розвитку та експлуатації (у тому числі оперативно-технологічного управління) системи передачі у складі об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, а також приєднання та доступу до системи передачі.

Кодекс є обов'язковим для виконання ОСП та у визначених цим Кодексом випадках користувачами систем розподілу та всіма Користувачами і застосовується на недискримінаційних умовах.

ОСП та Користувачі, які мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до системи передачі, мають створити та підтримувати в належному стані технічні та технологічні системи експлуатації своїх електроустановок, а також структуру управління цими системами відповідно до вимог цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційн

ОБЪЕМ: 352стр, переплет мягкий, бумага белая

СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: –490,00грн

ЗАКАЗ СПРАВОЧНИКОВ:по тел/факс (057) 715-03-75, (067) 475-12-82 (066) 264-50-94,

по почте: ЧП "Пософик", а/я 8794, г. Харьков – 2, 61002; e-mail: ntk23@ukr.net, http://posofic.etov.ua

ЧП «Пософик» реализует широкий выбор литературы и НТД в области электроснабжения. Подробный каталог высылается по запросу

Добавлен: 06 мая 2018, 14:56
Обновлён: 06 мая 2018, 14:56
© 2015 - 2018 ЧП «Пософик» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market