СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
UA MarketХарьковЧП «Пософик»Товары и услугиСонячна енергетика: теорія та практика
Контакты

Сонячна енергетика: теорія та практика

Сонячна енергетика: теорія та практика
ЧП «ПОСОФИК» реализует пособие: «Сонячна енергетика: теорія та практика»
Цена: уточняйте
Под заказ
Отправить запрос Обратный звонок
  • Детальное описание
  • Оставить отзыв

ЧП «ПОСОФИК» реализует пособие:

«Сонячна енергетика: теорія та практика»

Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній програмі енергозбереження України. Подано характеристику сучасного стану сонячного теплопостачання, планування експериментів у наукових дослідженнях систем сонячного теплопостачання та опрацювання експериментальних даних. Особливу увагу приділено дослідженням із дискретною та потрійною орієнтацією сонячних колекторів. Наведено лабораторні та натурні дослідження систем теплопостачання, подано рекомендації щодо практичного використання результатів досліджень.
Розраховано на широке коло читачів. Монографія може бути корисною науковцям та студентам теплоенергетичного спрямування, інженерно-технічним працівникам теплоенергетичної промисловості..

Авторы Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал.2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

1.1. Сонячне випромінювання та методи розрахунку його надходження

1.2. Аналіз існуючих установок для отримання сонячної енергії та її подальшої термоакумуляції

1.3. Методи досліджень сонячних колекторів

1.4. Аналіз існуючих систем сонячного теплопостачання із термоакумуляцією та методів їх розрахунку

1.5. Системи орієнтування сонячних колекторів

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СИСТЕМ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

2.1. Завдання, які виконують плануванням експерименту

2.1.1. Основні означення

2.1.2. Фактори

2.1.3. Види факторів і вимоги до них під час планування експерименту

2.1.4. Параметри оптимізації. Види і вимоги до них

2.1.5. Формалізація апріорної функції

2.1.6. Вибір моделі

2.1.7. Поліноміальні моделі

2.2. Плани першого порядку

2.2.1. Повний факторний експеримент типу 3k

2.2.2. Вибір інтервалів варіювання

2.2.3. Матриця повного факторного експерименту типу 2k та її властивості

2.2.4. Повний факторний експеримент типу 2k і нелінійна математична модель

4 2.2.5. Створення математичної моделі методом повного факторного експерименту

2.2.6. Проведення експерименту

2.2.7. Похибки паралельних дослідів

2.2.8. Дисперсія параметра оптимізації

2.2.9. Перевірка однорідності дисперсій

2.3. Плани другого порядку

2.3.1. Мінімізація кількості дослідів, дробовий факторний експеримент

2.3.2. Дробова репліка

2.3.3. Вибір півреплік. Генеруючі співвідношення і визначальні контрасти

2.3.4. Вибір чвертьреплік. Узагальнювальний визначальний контраст 2.3.5. Репліки великої дробовості РОЗДІЛ 3. ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМ СОНЯЧНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

3.1. Побудова номограм 3.1.1. Функції однієї незалежної змінної (однофакторні функції) 3.1.2. Функції двох незалежних змінних (двофакторні функції)

3.1.3. Функції трьох незалежних змінних (трифакторні функції)

3.1.4. Функції чотирьох незалежних змінних (чотирифакторні функції

3.2. Апроксимація функцій

3.2.1. Метод найменших квадратів

3.2.2. Апроксимація функцій двох незалежних змінних

3.2.3. Апроксимація функцій трьох незалежних змінних

3.2.4. Апроксимація функцій чотирьох незалежних змінних

3.3. Аналітичні методи оптимізації

3.4. Знаходження аналітичного виразуРОЗДІЛ 4. ДИСКРЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ.

4.1. Вибір вихідних параметрів для теоретичних досліджень дискретного способу орієнтації сонячних колекторів

4.1.1. Критичний огляд базових актинометричних розрахунків

4.1.2. Визначення кореляційних залежностей надходження сонячної радіації на змінно-орієнтовану поверхню

4.2. Теоретичні дослідження просторового положення дискретно орієнтованого сонячного колектора

4.2.1. Створення математичної моделі розрахунку

4.2.2. Подвійна дискретна орієнтація

4.2.3. Потрійна дискретна орієнтація

4.2.4. Дискретна орієнтація за чотирьох і більше положень сонячного колектора

4.2.5. Оптимізація кількості дискретних орієнтацій

4.2.6. Вивчення частоти корегування дискретних положень колектора впродовж року (сезонна оптимізація)

4.3. Дослідна перевірка математичної моделі розрахунку геліоустановок з дискретним способом орієнтації колекторів

4.4. Порівняння результатів експериментальних досліджень з розробленою математичною моделлю розрахунку

РОЗДІЛ 5. ПОТРІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ

5.1. Теоретичні дослідження надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів та комбінований геліонагрівник

5.1.1. Розроблення математичної моделі надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів

5.1.2. Математичне моделювання надходження сонячної енергії на систему сонячних колекторів

5.1.3. Оптимізація взаємного розташування потрійно-орієнтованої системи сонячних колекторів

6 5.1.4. Аналітичні дослідження термоакумуляції комбінованим геліонагрівником

5.2. Лабораторні та натурні експериментальні дослідження ефективності систем теплопостачання із потрійно-орієнтованими сонячними колекторами та комбінованого геліонагрівника

5.2.1. Дослідження ефективності системи сонячного теплопостачання із термоакумуляцією у лабораторних умовах

5.2.2. Дослідження системи потрійно-орієнтованих сонячних колекторів

5.2.3. Дослідження системи потрійно-орієнтованих сонячних колекторів із секційним баком-акумулятором для термоакумуляції

5.2.4. Натурні дослідження термоакумуляції комбінованими геліонагрівниками

РОЗДІЛ 6. РОБОТА ГЕЛІОСИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З КОЛЕКТОРАМИ ДИСКРЕТНОЇ ТА ПОТРІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

6.1. Робота геліосистем із дискретною орієнтацією сонячних колекторів

6.1.1. Дослідження роботи геліосистем теплопостачання із дискретною орієнтацією сонячних колекторів

6.1.2. Ув’язка графіків споживання та надходження тепла геліосистем теплопостачання

6.1.3. Вивчення впливу затінення на роботу установки

6.2. Робота геліосистем із потрійною орієнтацією сонячних колекторів

6.2.1. Застосування систем сонячного теплопостачання із потрійно-орієнтованими сонячними колекторами та термоакумуляцією

6.2.2. Використання комбінованих геліонагрівників для гарячого водопостачання

ЛІТЕРАТУРА

ОБЪЕМ: 340стр., СТОИМОСТЬ СПРАВОЧНИКА: 590,00 грн. ;

ЗАКАЗ СПРАВОЧНИКОВ:по тел/факс(057) 715-03-75, (066) 264-50-94, (067) 475-12-82

по почте: ЧП "Пософик", а/я 8794, г. Харьков – 2, 61002; e-mail: ntk75@mail.ru, http://posofic.etov.ua

Добавлен: 28 октября 2016, 13:08
Обновлён: 28 октября 2016, 13:08
© 2015 - 2018 ЧП «Пософик» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market