СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
UA MarketХарьковЧП «Пософик»Товары и услугипособие «Інженерна геодезія»
Контакты

пособие «Інженерна геодезія»

пособие «Інженерна геодезія»
Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд
Цена: уточняйте
Под заказ, 14 дней
Отправить запрос Обратный звонок
  • Детальное описание
  • Оставить отзыв

ЧП «ПОСОФИК» реализует новое пособие:

«Інженерна геодезія»

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особ ливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи роз в’я зання інженерних задач на картах і планах, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювань перевищень, топографічних знімальних робіт та камерального оброб лення матеріалів польових вимірювань. Розглянуто особливо сті використання сучасних електронних, лазерних та супутникових приладів і технологій виконання інженерно-геодезичних робіт. Для студентів, які вивчають курс інженерної геодезії, геодезії чи топографії, аспірантів і викладачів вищих нав чальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, інже не рам-гео дезистам та землевпорядникам, які виконують інже нер но-гео дезичні роботи

.

Автор-Войтенко С.П., укр. яз. 2012..

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

§ 1.1. Зміст інженерної геодезії

Розділ 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ І ПЛАНИ

Розділ 3. РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ
ЗА ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИТА ПЛАНАМИ

§ 3.1. Читання топографічних карт і планів

§ 3.6. Визначення висот точок і стрімкості схилу

§ 3.11. Визначення об’ємів земляних мас

Розділ 4. ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

§ 4.1. Геодезичні вимірювання

§ 4.3. Математичне оброблення рівноточних вимірів

§ 4.4. Математичне оброблення нерівноточних
вимірів

Розділ 5. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

§ 5.1. Принцип вимірювання горизонтальних
і вертикальних кутів

§ 5.4. Перевірки та юстирування технічних теодолітів

§ 5.5. Вимірювання горизонтальних кутів

Розділ 6. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ

§ 6.1. Методи та прилади лінійних вимірювань

§ 6.3. Компарування лінійних мірних приладів

§ 6.5. Вимірювання ліній оптичними віддалемірами

§ 6.6. Вимірювання ліній світло- та радіо-
віддалемірами

Розділ 7. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ

§ 7.1. Види нівелювання

§ 7.3. Перевірки та юстирування нівелірів і рейок

§ 7.4. Методика геометричного нівелювання

§ 7.5.Тригонометричне нівелювання

§ 7.6. Гідростатичне нівелювання

Розділ 8. ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ

§ 8.1. Види та методи побудови геодезичних мереж

§ 8.4. Закріплення пунктів геодезичних мереж

§ 8.6. Висотні ходи знімальної основи

Розділ 9. ТОПОГРАФІЧНІ ЗНІМАННЯ

§ 9.2. Способи знімання ситуації та рельєфу

§ 9.3. Горизонтальне (теодолітне) знімання

§ 9.6. Складання планів горизонтального
(теодолітного) та тахеометричного знімання

§ 9.7. Нівелювання поверхні

§ 9.10. Наземне фототеодолітне знімання

ГЛАВА II. ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

Розділ 10.ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ

§ 10.4. Топографічні карти і плани для вишукувань
і проектування інженерних споруд

§ 10.5. Технічна документація для виконання
інженерно-геодезичних робіт

§ 10.6.Техніка безпеки та охорона праці при виконанні інженерно-геодезичних робіт

Розділ 11.ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД

§ 11.2. Технологія вишукування трас лінійних споруд

§ 11.4. Камеральне трасування лінійних споруд

§ 11.6. Сучасні технології вишукування і проекту-
вання лінійних споруд

Розділ 12.ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

§ 12.1. Організація інженерно-геодезичних робіт

§ 12.2. Геодезична планова та висотна основа
розмічувальних робіт

§ 12.3. Будівельна сітка

§ 12.6. Прилади для геодезичних вимірювань
у будівництві

Розділ 13. ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

§ 13.1. Завдання та зміст геодезичних розмічувальних робіт

§ 13.3. Способи геодезичних розмічувальних робіт

§ 13.5. Геодезична підготовка розмічування проекту будинків і споруд

§ 13.6. Складання розмічувальних креслень
і проекту виконання геодезичних робіт

Розділ 14.ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ ПЛАНУВАННІ
ТА ЗАБУДОВІ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

§ 14.2. Складання проекту і розмічування червоних ліній

§ 14.3. Елементи вертикального планування
місцевості

§ 14.4. Вертикальне планування будівельних
майданчиків

§ 14.6. Геодезичні роботи при вертикальному
плануванні місцевості

Розділ 15.ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

§ 15.2. Встановлення і вивірення елементів
конструкцій у плані

Розділ 16.ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ
ПРИ ЗВЕДЕННІ БУДИНКІВ І СПОРУД

§ 16.2. Розмічування і закріплення осей

§ 16.4. Геодезичні роботи при влаштуванні котлованів

§ 16.5. Геодезичні роботи при монтажі фундаментів

§ 16.13. Виконавчі знімання

Розділ 17.СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД

§ 17.1. Види та зміст геодезичних спостережень
за деформаціями споруд

§ 17.2. Вимірювання осідань інженерних споруд

§ 17.3. Вимірювання горизонтальних зміщень
конструкцій споруд

§ 17.4. Спостереження за нахилом, зсувами
інженерних споруд та тріщинами

Література

ОБЪЕМ КНИГИ: 574стр., СТОИМОСТЬ: –590,00 грн. ;

ЗАКАЗ СПРАВОЧНИКОВ:по тел/факс(057) 715-03-75, (066) 264-50-94, (067) 475-12-82

по почте: ЧП "Пософик", а/я 8794, г. Харьков – 2, 61002; e-mail: ntk75@mail.ru, http://posofic.etov.ua

Добавлен: 03 июля 2016, 18:05
Обновлён: 03 июля 2016, 18:05
© 2015 - 2018 ЧП «Пософик» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market